Best English

Best English

Dnes 22. júna 2023 sa opäť po roku konalo školské kolo súťaže v prezentovaní v anglickom jazyku. Súťažilo 12 žiakov všetkých ročníkov a predviedli hodnotné výkony pri prezentovaní sebou zvolených, rôznorodých a pútavých tém na vysokej jazykovej úrovni.

Na prvých troch miestach sa umiestnili žiaci Matej Karpáč z 1B triedy, Sofia Baršovská z 1A triedy a Sofia Sabová z 3.B triedy.

Všetkým účastníkom ďakujeme za príjemne strávený čas.

Mgr. Katarína Salatková

Best English

Best English

Dnes 22. júna 2023 sa opäť po roku konalo školské kolo súťaže v prezentovaní v anglickom jazyku. Súťažilo 12 žiakov všetkých ročníkov a predviedli hodnotné výkony pri prezentovaní sebou zvolených, rôznorodých a pútavých tém na vysokej jazykovej úrovni.

Na prvých troch miestach sa umiestnili žiaci Matej Karpáč z 1. B triedy, Sofia Baršovská z 1. A triedy a Sofia Sabová z 3. B triedy.

Všetkým účastníkom ďakujeme za príjemne strávený čas.

Mgr. Katarína Salatková