Cvičná expedícia DofE

Cvičná expedícia DofE

Začiatkom júna sa uskutočnila cvičná expedícia striebornej úrovne programu DofE, ktorá preverila hlavne fyzické sily účastníkov. Žiaci si vybrali trasu prechádzajúcu šarišskými pohoriami Bachureň a Branisko. Z mesta Lipany prešli účastníci cez dedinu Dubovica na hrebeň pohoria, odkiaľ potom pokračovali na západ k hore Bachureň, odkiaľ sa na druhý deň cez Lačnovské sedlo a Kravcovú dostali na horu Patria. Počas expedície žiaci plnili stanovený účel fotografovaním príslušných objektov, z čoho budú neskôr vytvárať záverečnú prezentáciu. Obe skupiny sa taktiež predbežne dohodli na mieste konania kvalifikačnej expedície, ktorá sa bude konať na jednej z najmalebnejších turistických trás na Slovensku – trase od Terchovej po Varín v pohorí Malá Fatra.

Cvičnú expedíciu podporilo mesto Michalovce.

Poďakovanie patrí nášmu bývalému žiakovi Samuelovi Brnčalovi, ktorý sa na expedícii už po druhýkrát zúčastnil ako dobrovoľník.

Lucián Gonda