Návšteva zoologickej záhrady

Návšteva zoologickej záhrady

Dňa 13.6. 3023 sa žiaci 2.ročníka zúčastnili vzdelávacej zoologickej exkurzie v Zoologickej záhrade Kavečany Košice.

Cieľom exkurzie bolo praktické poznávanie živočíchov a pozorovanie ich etológie.

Zoologické záhrady sú inštitúciami, ktoré zachraňujú druhy ohrozené vyhynutím alebo v prírode už vyhynuté. V prípade, že je to možné, vracajú zvieratá späť do voľnej prírody. Vzdelávajú a vedú k ochrane prírody a k zodpovednému prístupu k svojmu okoliu a životnému prostrediu.

 

Akcia bola dôležitým zavŕšením celoročného vzdelávania v biológii druhého ročníka, ktoré sa venuje zoológii.

PaedDr. Erika Virágová, PK biológie