Smart heads = smart future

Smart heads = smart future

Projekt Smart heads = smart future, ktorý realizujeme v dňoch 17.- 24. júna 2023 v rámci programu Erasmus+ začal vzájomným zoznámením sa s nemeckými partnermi a pokračoval našimi očakávaniami. Naši žiaci predstavili Gymnázium Pavla Horova, mesto Michalovce a slovenské pamätihodnosti, osobnosti i našu gastronómiu. Po obede v školskej menze pokračovali hry v lese a na záver dňa sme si prezreli Hamburg z rieky Alster. Erlebnis pur 🙂

2.deň projektu Erasmus+ v Hamburgu pokračoval prípravou simulovaného zasadnutia EU na tému Migračná a azylová politika štátov EU. Slovensko-nemecké dvojice zastupujú jednotlivé európske štáty, rešeršujú a pripravujú si záverečné prezentácie. Poobede nás Herr Lankow a Frau Schulze previedli mestom, ukázali nám miesta, ktoré návštevník Hamburgu musí vidieť. Vedeli ste, že súčasťou MHD je aj loď?

3. deň nás pri práci navštívil pán riaditeľ v sprievode školského psa Tiny, ktorý slúži v škole na terapeutické účely. Po krátkej príprave nasledovalo trojhodinové simulované zasadnutie EU v otázke migračnej politiky, kde naši žiaci dokázali obhájiť záujmy 10 európskych štátov v nemeckom aj anglickom jazyku a právom na nich môžeme byť hrdí. Popoludní sme si prezreli stredoveké mesto hanzy Lüneburg, ktoré nás očarilo svojím koloritom.

4. deň v Hamburgu mali žiaci možnosť participovať na hodinách nemčiny a matematiky, kde písali básne a tvorili matematické krížovky. Po obede nasledovala reflexia nášho programu a podvečer spoločné varenie, grilovačka a open air tancovačka.

 

5. deň projektu smart heads = smart future s ISS Hamburg sa končí a my odchádzame domov. Nemeckí kamaráti Iman, Tom, Jannik, Lena, Pia a ostatní nás vyprevádzajú na Hauptbahnhof Wandelhalle.

Dankeschön für die tolle Woche. Tschüß aus Hamburg und auf baldiges Wiedersehen auf dem GPH in Michalovce.

Mgr. Ľudmila Sušková, Mgr. Ivana Biačková, Mgr. Dagmar Herbecová