Spolu to dokážeme

Spolu to dokážeme

Zavŕšením aktivít realizovaných v rámci projektu Spolu to dokážeme bola záverečná konferencia, ktorá prebehla 9. júna 2023 na pôde Základnej školy s MŠ Š. Ďurovčíka v Palíne.

Cieľom konferencie bolo vzájomné zdieľanie informácií ako aj skúseností nadobudnutých počas realizácie jednotlivých aktivít. Žiaci druhého stupňa ZŠ nás privítali v novozariadenej počítačovej učebni. V rámci spoločnej konferencie si žiaci oboch škôl navzájom odprezentovali plagáty, letáky či prezentácie, ktoré počas práce na projekte vytvorili. Žiaci ZŠ sa s nami podelili aj o dve videá, ktorými chceli upozorniť mladších kamarátov na nástrahy internetu a sociálnych sietí.

Obohatením konferencie bolo rovesnícke vzdelávanie venované práci s micro:bitmi, kde žiačky 1. a 2. ročníka nášho gymnázia naučili žiakov 7. – 8. ročníka, ako naprogramovať svoj micro:bit. Žiaci plnili hneď niekoľko úloh. Naučili sa, ako si môžu jednoducho naprogramovať micro:bit tak, aby ukazoval ich meno, obrázok či náhodné číslice. Vyskúšali si tiež prácu s tlačidlami a LED pásikmi, ktoré si naprogramovali tak, že svietili farbami dúhy. Aktivity sa žiakom veľmi páčili, za čo veľmi pekne ďakujeme všetkým zúčastneným a už teraz sa tešíme na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

Mgr. Katarína Kohútová, koordinátorka projektu