Výsledky súťaže Matematický klokan

Výsledky súťaže Matematický klokan

Koncom marca sa naši žiaci opäť zapojili do medzinárodnej súťaže Matematický klokan.
V tomto roku prebiehal už 25. ročník tejto súťaže.
Do súťaže sa na našej škole prihlásilo 84 žiakov a v týchto dňoch sa naši žiaci dozvedeli výsledky.
20% najjúspešnejších zo všetkých súťažiacich získalo diplom úspešného riešiteľa a 10% najúspešnejších získalo aj vecné ceny.
V kategórií Kadet (žiaci 1. a 2. ročníka) bolo na našej škole úspešných 8 žiakov a v kategórii Junior (žiaci 3. a 4. ročníka) bolo úspešných tiež 8 žiakov.
Najúspešnejším z našej školy bol žiak Norbert Riebesam z 3. A, ktorý získal plný počet bodov.
Úspešným riešiteľom k dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme a všetkým zapojeným ďakujeme za účasť.
RNDr. Alica Süčová, koordinátorka súťaže