Fyzika v hrách

Fyzika v hrách

Dňa 3. júla 2023 sme v centre popularizácie fyziky organizovali metodický seminár „Fyzika v hrách“

Cieľom seminára Fyzika v hrách bolo naučiť učiteľov, ako využívať moderné technológie a počítačové hry na prehlbovanie ich chápania fyzikálnych konceptov a získanie zručností, ktoré im môžu byť užitočné v akademickej a profesionálnej oblasti.

Seminár má silné motivačné prvky, pretože je zameraný na používanie mikroprocesorovej dosky microbit. Učitelia sa oboznámili  s princípom práce, zapájaním, princípom diódového javu a jeho využívaním v mikroprocesoroch.

Lektorkou seminára bola RNDr. Mária Spišáková, PhD.