Adaptačný program pre prvákov

Adaptačný program pre prvákov

Mesiac september sa opäť niesol v znamení adaptačného programu, ktorý už ako zvyčajne pod vedením školskej psychologičky absolvovali študenti 1. ročníka. Program pozostával z piatich vyučovacích hodín, v rámci ktorých sa študenti nielenže dozvedeli niečo nové o svojich spolužiakoch ale taktiež si zasúťažili v rôznych skupinových aktivitách. V rámci programu sme sa venovali aj podpore efektívneho učenia, učebnému štýlu a práci s poznámkami. Okrem iného sa študenti mohli dozvedieť aj to, ako udržať kolektívne vzťahy, predchádzať konfliktom či na koho sa môžu obrátiť, ak by potrebovali pomôcť.

 

Veríme, že sa adaptačný program študentom páčil, prajeme im veľa úspechov a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Mgr. Katarína Kohútová, školský psychologička