Digitálny žiak

Digitálny žiak

SKVELÁ SPRÁVA PRE ČERSTVÝCH STREDOŠKOLÁKOV

DIGITÁLNY ŽIAK  prináša viac než 152-tisíc žiakom základných a stredných škôl jedinečnú šancu získať finančný príspevok na nákup nového počítača či tabletu. Záujem o príspevok je veľký – ku dnešnému dňu je registrácií už viac ako 144-tisíc. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spoločne s Digitálnou koalíciou preto reagujú na aktuálnu situáciu a rozširujú okruh oprávnených užívateľov príspevku.

350-eurový príspevok tak môžu získať aj všetci žiaci stredných škôl, ktorí dnes nastúpili do prvého ročníka.

Neváhajte, zapojte sa aj vy, a získajte príspevok aj pre svojho školáka na www.digitalnyziak.sk

Kto má teda na príspevok po novom nárok? Väčšina detí pochádzajúcich zo sociálne slabších pomerov. Ich rodičia poberajú napríklad dávky v hmotnej núdzi, majú nízke a podpriemerné príjmy. Nárok na príspevok majú aj rodiny, v ktorých je dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 350-eurový príspevok na nákup nového počítača či tabletu môžu zároveň získať aj všetci terajší prváci na stredných školách vrátane žiakov piateho ročníka 8-ročných študijných odborov stredných škôl v školskom roku 2023/2024.

Termín registrácie je už len do 30. 9. môžu o príspevok požiadať noví prváci a rovnako aj všetky ostatné oprávnené skupiny žiakov.

Registračný formulár a viac informácií nájdete na www.digitalnyziak.sk