„Mňa sa to ne-týka“

„Mňa sa to ne-týka“

Kultúrno-vzdelávací program „Mňa sa to ne-týka“ zameraný na problematiku boja proti extrémizmu a radikalizácii spojený s pietnou spomienkou pri príležitosti holokaustu prebieha v týchto dňoch v štyroch mestách na Slovensku (Prešov, Michalovce, Topoľčany, Žilina), . Neformálnym vzdelávaním sa zvyšuje povedomie mladej generácie o závažnosti dôsledkov rasových predsudkov a o mechanizmoch ich vzniku.

19. septembra 2023 naši žiaci absolvovali kultúrno-vzdelávací program, spätý s problematikou boja proti extrémizmu a radikalizácii, s názvom “Mňa sa to ne-týka“. Išlo o neformálne vzdelávanie, zamerané na formovanie postojov a názorov na témy, súvisiace s toleranciou a jej budovaním a so spoločensky zodpovedným správaním, resp. s rozvojom kritického myslenia s cieľom prevencie proti výskytu rizikového správania a extrémizmu v spoločnosti. Podujatie bolo spojené aj s pietnou spomienkou pri príležitosti pripomienky holokaustu. V období druhej svetovej vojny žila v Michalovciach početná židovská komunita a väčšinu z nich deportovali v roku 1942 z nádvoria, ktoré je súčasťou dnešného Gymnázia Pavla Horova. Túto bolestnú minulosť sme si pripomenuli odhalením pamätnej tabule obetiam holokaustu na stene budovy školy – samotný akt vykonal profesor Juraj Stern, ktorého život je osobne spätý s Michalovcami.

 

Po prednáške Martina Korčoka o osudoch židovskej komunity na Slovensku si žiaci i hostia mohli vypočuť emotívny osudový príbeh profesora Sterna, ktorý prežil hrôzy holokaustu tak, že sa počas vojny ukrýval so svojimi rodičmi aj v Michalovciach. Atmosféru ešte umocnil koncert umeleckého telesa Dystopic Requiem Quartet.

Foto: Peter Džama, Martin Korčok