Navštív svoju školu

Navštív svoju školu

Dňa 27. septembra sa naša škola v rámci podujatia Európska noc výskumníkov zapojila do aktivity “Navštív svoju školu”, cieľom ktorej bolo interaktívnym spôsobom priblížiť študentom vedecký svet a jeho objavy.

Našu školu navštívila naša absolventka RNDr. Jana Borzová PhD. z ústavu matematiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach s prednáškou: „Na čo sú nám prvočísla?“ Priblížila tak našim študentom jeden z najstarších pojmov matematiky. Okrem iného sa dozvedeli, akú dôležitú úlohu zohrávajú prvočísla v šifrovaní dát, čím pomáhajú chrániť naše dáta napr. na internete.

RNDr. M. Šariková, PK matematiky a informatiky