Technologický BootCamp

Technologický BootCamp

Prepájame teóriu s praxou

Študenti 3. a 4. ročníka Gymnázia Pavla Horova 20. septembra 2023 zavítali do TestBedu v Košiciach, kde  absolvovali technologický Bootcamp. Oboznámili sa so základnými princípmi fungovania moderného podniku. Prostredníctvom prednášok a špeciálnych aktivít si osvojili priebeh a nadväznosť výrobných procesov v podniku, so zreteľom na efektivitu výroby. Okrem iného si vyskúšali aj programovanie mikroprocesora Arduino na Ústave automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky (ÚAMRAVT) na Technickej univerzite v Košiciach.

Nesieme si so sebou množstvo poznatkov, skúsenosti, ale aj radosť z dnešného dňa plného inšpirácií.

Ing. Otília Heveryová