DSD máme v rukách

DSD máme v rukách

Naše úspechy v DSD 1 (Deutsches Sprachdiplom). Nemčinári to opäť dokázali!

Aj v roku 2023 sme potvrdili, že úspešne zvládneme aj medzinárodné skúšky v cudzom jazyku. Žiaci tretích ročníkov (tohtoroční štvrtáci) a Olívia Krajňaková z terajšej 2. A získali certifikáty a diplomy, potvrdzujúce požadovanú úroveň ovládania jazyka.

Skúškou DSD naši žiaci preukázali svoje jazykové kompetencie v ústnej i písomnej forme na úrovni B1 podľa spoločného európskeho referenčného rámca.

Sme na Vás hrdí!

Gratulujeme a držíme Vám palce pri následnej skúške DSD 2 (úroveň B2/C1) v novembri a decembri.

Mgr. Ivana Biačková