Duševné zdravie a my

Duševné zdravie a my

V rámci podpory svetového dňa duševného zdravia sme dňa 18.10. 2023 v spolupráci s Združením pre duševné zdravie Integra, o.z. pripravili pre našich študentov besedu o význame duševného zdravia v živote človeka.

Besedu viedol Mgr. Miroslav Čizmárik, PhD., ktorý našim študentom predstavil jednotlivé duševné choroby, ich vznik , priebeh a liečbu. Študenti 2. ročníka sa mohli dozvedieť, ako sa prejavujú najčastejšie sa vyskytujúce psychické ochorenia akými sú napr. depresia, úzkostné poruchy, panické ataky či schizofrénia. Na základe reálnych skúseností mohli bližšie pochopiť, čo prežívajú ľudia trpiaci takýmito ochoreniami, ako sa asi cítia, ako náročná a zdĺhavá je ich liečba. Rovnako tak bolo našim cieľom upozorniť študentov nato, aby neboli ľahostajní voči svojim trápeniam či ťažkostiam a v prípade potreby vyhľadali odbornú pomoc. Pretože hoci si to nechceme priznať a myslíme si, že nám sa to nemôže stať, fakty hovoria niečo iné a síce, že každý štvrtý človek zažije raz vo svojom živote psychickú krízu. Preto netreba čakať a v prípade, že ťažkosti pretrvávajú viac ako 4 mesiace, treba požiadať o odbornú pomoc.

Mgr. Katarína Kohútová, školská psychologička