Nanosvet okolo nás – mnoho tvárí pavúčích vlákien

Nanosvet okolo nás – mnoho tvárí pavúčích vlákien

V rámci projektu „Navštív svoju školu – Spoznaj svojho vedca“ mali žiaci Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach možnosť vypočuť si  dňa 18. októbra 2023 doktorandku Viktóriu Fedorovú z Oddelenia biofyziky ÚEF SAV, našu absolventku.

Popularizačná prednáška s názvom „Nanosvet okolo nás – mnoho tvárí pavúčích vlákien“ bola venovaná žiakom 1. – 3. ročníka tried s prírodovedným zameraním. V rámci nej predstavila svoj výskum a PhD. štúdium, ako aj zaujímavé výskumy, ktoré sa uskutočňujú na katedre biofyziky UPJŠ a niektorých ústavoch SAV v Košiciach.

Ďakujeme 🙂