SCIENCE SHOW – VEDECKÉ DIVADLO

SCIENCE SHOW – VEDECKÉ DIVADLO

Mnohým mladým poslucháčom i mnohým rodičom sa zdá dnešná školská fyzika ako niečo zastaralé a odtrhnuté od bežného života. Možno je to dôsledok školskej fyziky, kde sa spomínajú mnohé zákonitosti objavené pred stáročiami a kde sa používa veľa matematiky, ktorá v mnohom potláča fyzikálnu podstatu problému. Chceme vám ukázať, že fyzika je „IN“ …

Science show v našom OpenScienceLabe je unikátnou kombináciou vedy a zábavy, pričom sú si tieto dve zložky rovnocenné. Cieľom show je vytvoriť pre deti a mládež priestor, kde ich nikto nebude karhať, ak sa niečoho dotknú, ak sa zašpinia alebo, ak sa veľa pýtajú. Práve naopak  je len a len o vlastných pokusoch a omyloch, o hľadaní odpovedí, bádaní a o učení sa hrou.

Program je určený pre základoškolákov, pričom ani jeden nie je rovnaký. Fyzikálne a chemické pokusy, striedajú detektívne výpravy do histórie, preteky s lego robotmi, spoznávanie nanotechnológií či základov programovania, alebo aj skúmanie živých organizmov a rastlín priamo v prírode.

Lektorov si starostlivo vyberáme. Sú to výlučne odborníci, výskumníci, uznávaní učitelia, ktorí deťom s ľahkosťou odovzdávajú poznatky zo svojej špecializácie. Ide o popularizátorov vedy, ktorí nadchýnajú svoje mladé publikum pre skúmanie vecí a sveta okolo seba.

Prihláste sa na SCIENCE SHOW – hodinové vedecké divadlo 🙂

Kedy?  25.10.2023

Kde?  Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce

Trvanie? cca 60 minút