Science Show v Science OpenLabe

Science Show v Science OpenLabe

V stredu 25. októbra sa séria aktivít realizovaných v Centre popularizácie fyziky doplnila o Science show, hodinovú interaktívnu ukážku experimentov z fyziky. Porozumenie podstaty javov a procesov v prírode a v každodennom živote si vyžaduje praktický prístup, preto je primárnym cieľom týchto aktivít motivovanie žiakov k hľadaniu súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami objektov a javov vo fyzike.

Naši vedátori Peter a Gabriel začali prehliadku pokusov javmi z elektromagnetizmu. Zaujalo to aj náhodného rovnomerným pohybom kráčajúceho Isaaca Newtona (Katka), ktorý tiež prítomných pozdravil. Prvý predvedený pokus – Oerstedov, bol okrem vysvetlenia obohatený aj o poznámky v historickom kontexte. Z tohto pohľadu boli ďalej spomenuté aj úvahy M. Faradaya o vzťahu elektrického a magnetického poľa, následne aj pokus na demonštrovanie elektromagnetickej indukcie, keď na rozsvietenie žiarovky bez stáleho zdroja napätia pripojenej na navinutý vodič s rôznym počtom závitov sme potrebovali len zapnutú indukčnú varnú dosku.

Pozitívny ohlas u žiakov mali pokusy z elektrostatiky, čo potvrdzoval aj ich záujem o to, aby si sami pokus vyskúšali. Jednalo sa o Wimshurstovu indukčnú elektrinu, pomocou ktorej sa demonštroval elektrický výboj vo vzduchu, ale aj elektrostatické nadľahčovanie, teda zmenšenie hmotnosti medenej gule nabitým telesom. Efektné ukážky boli predvedené aj s Van de Graaffovým generátorom, ako napríklad roztáčajúca sa papierová rolka na nabitej guli, elektrostatický motorček, elektrostatické kyvadlo, či elektrizovanie vlasov dvojice držiacej sa za ruky.

V oblasti mechaniky sa našim dvom vedátorom podarilo vďaka príkladnému motivačnému prístupu zapojiť prítomných žiakov do každého pokusu. Žiaci si tak mohli vyskúšať vyrobený gyroskop z kolesa na bicykli s namontovanou osou, či zrážkou dvoch kovových gúľ prepáliť papier. Dozvedeli sa aj odpoveď na otázku, či odstredivá sila dokáže zdvihnúť teleso. Prostredníctvom pomôcky na demonštráciu zákona zachovania momentu hybnosti bola zodpovedaná záhada zmeny rýchlosti otáčania krasokorčuliarky pri piruetách.

Na záver bolo prezentované ešte vzlínanie vody na dvoch spojených sklenených doskách, ktoré boli na jednom konci oddelené veľmi tenkou páskou, čím sa dosiahol efekt vedľa seba stojacich kapilár z rôznym vnútorným priemerom. Lom svetla prechodom dvoma prostrediami vysvetľoval pokus s farebnými a bezfarebnými gélovými guľôčkami vo vode. Objasnil aj to, prečo bezfarebné guľôčky vo vode nie je možné vidieť a vo vzduchu sa pozorovať dajú.

Veríme, že žiakov pripravené pokusy zaujali a že sme ich motivovali k tomu, aby si aj sami niektoré jednoduché pokusy pripravili a hľadali odpovede na otázku – prečo tento jav práve takto prebieha?

Dnešná vydarená SCIENCE SHOW priniesla nezabudnuteľné experimenty, ktoré odhalili tajomstvá prírody. Naši návštevníci zo základných škôl sledovali, ako sa premieňa látka, vytvárajú ohňostroje farieb, naháňa zlodej pri využití moderných technológii smart a záhadné reakcie vo fyzike, ktoré vyrazia dych. Podľa reakcií žiakov sa vzrušujúca cesta do sveta molekulárnych tajomstiev a fyzikálnych záhad veľmi vydarila.

PaedDr. Ľubomír Hajdanka