Erasmus is the beginning of the rest of your life/Smart Heads = Smart Future

Erasmus is the beginning of the rest of your life/Smart Heads = Smart Future

Projekt Erasmus+ Smart Heads = Smart Future pokračuje v dňoch 14. –  23. októbra 2023 v poľskom meste Zielona Góra, kde nás na stanici čakala kolegyňa Agnieszka Mitela – Chorazyczewska z Liceuma Ogólnoksztalcace. Po krátkej prehliadke mesta sme navštívili Centrum nauki Keplera zamerané na interaktívnu expozíciu ľudského tela, živočíchov, fyzikálnych a prírodných javov.

Stretnutie s poľskými žiakmi IV Liceuma je priateľské, zástupcovia študentského parlamentu nás prevedú školou a ideme na vyučovanie na hodiny nemčiny. Po našich prezentáciách o Michalovciach, Gymnáziu Pavla Horova a zaujímavostiach o Slovensku, rozprúdime diskusiu v zmiešaných skupinách. Naše prezentácie zaujmú viacerých učiteľov, a tak ich musíme zopakovať trikrát v rôznych triedach. Porovnávame školy, vzdelávací systém, bodové hodnotenie testov, vzťahy v škole a iné mládežnícke témy. Streda patrí histórii a kultúre lubulského regiónu a pohraničnej oblasti s Nemeckom, v ktorej žijú Lužickí Srbi.

Po dňoch rozhovorov a rešeršovania sa blížime k finálnej fáze, kde prezentujeme naše vízie. Mladí ľudia sa vcítia do roly jednotlivých ministrov a v bilaterálnych slovensko-poľských rozhovoroch hľadajú v rôznych oblastiach námety na budúcu spoluprácu oboch krajín. Ide o tieto oblasti:

  1. Fast Food/Slow Food, 2. Fast Fashion/Slow Fashion, 3. Rucksacktourismus/Pauschalreisen, 4. Erfindungen, 5. Autonome Autos/Alternative Betriebe, 6. Auslandsstudium, 7. Lebensmittelverschwendung.

Po prezentáciách v nemeckom jazyku nasledovalo kultúrne popoludnie za zvukov slovenskej, poľskej a nemeckej hudby, spríjemnené ochutnávkou slovenských a poľských jedál. Deň sme zakončili školskou diskotékou.

Erasmus is the beginning of the rest of your life. To môže potvrdiť všetkých 15 žiakov, ktorí sa v dňoch 14. – 22.10.2023 zúčastnili skupinovej mobility Erasmus + projektu Múdre hlavy = skvelá budúcnosť, lebo zo získaných skúseností a zručností budú profitovať celý život. Náš pobyt sme ukončili prehliadkou Zielonej Góry a kráľovského mesta s bohatou históriou Wroclaw, ktoré má takmer 640 000 obyvateľov. Domov odchádzame plní dojmov, zážitkov a spomienok a teší nás aj konštatovanie žiakov, že už sa tešia na stravu v našej školskej jedálni 🙂

Mgr. Ľudmila Sušková, Mgr. Ivana Biačková, Mgr. Dagmar Herbecová