Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu

Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu

Pokrokové vychytávky, moderné technológie, zábavné aktivity a veľa zaujímavých odborov ukázali stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (okresov Michalovce a Sobrance) na výstave Správna voľba povolania 2023. Prezentačnú výstavu organizoval  Košický samosprávny kraj v spolupráci s Gymnáziom Pavla Horova a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce.

Na ploche športovej haly GPH vystavovalo 8 stredných škôl a 3 gymnáziá z KSK. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili Mgr. Andrea Gajdošová, poverená riadením Odboru školstva Košického samosprávneho kraja, Ing. Ján Jasovský – vedúci odboru sociálnych vecí, školstva a športu Michalovce, poslanci KSK, zástupcovia ÚPSVaR Michalovce,  CPP Michalovce, BSH Drives and Pumps Michalovce, Lecos s.r.o, Volvo Cars, riaditelia, výchovní a kariéroví poradcovia ZŠ a SŠ.

Účasť deviatakov a ôsmakov bola obrovská.

 

Počas podujatia Správna voľba povolania 2023 prebiehal aj workshop pre riaditeľov, výchovných a kariérových poradcov ZŠ a SŠ za aktívnej účasti zástupcov Odboru školstva Košického samosprávneho kraja, ÚPSVaR Michalovce, CPP Michalovcea zástupcov Volvo Cars Slovensko.

 

 

Ďakujeme všetkým za úspešné a vydarené podujatie.