Súťaž v prvej pomoci

Súťaž v prvej pomoci

Dňa 20.októbra 2023 sa naši žiaci z III.B – Richard Čornej, Michal Ihnát a Dušan Obšatník zúčastnili 4. ročníku Súťaže v prvej pomoci na Strednej zdravotníckej škole, Kukučínova, Košice. Súťažilo 21 družstiev. Okrem testov, kde súťažné družstvá preukázali svoje teoretické vedomosti, žiaci absolvovali aj modelové situácie rôznych záchranných akcií napr. pád z výšky, kardiopulmonálna resuscitácia, poranenie elektrickým prúdom, bodnutie ostrým predmetom a iné.

Súťaž bola príležitosťou preukázať svoje zručnosti v oblasti poskytovanie prvej pomoci a ukázať, že sú pripravení pomôcť v prípade núdze. Svojou angažovanosťou a vedomosťami nás presvedčili, že v prípade potreby budú vedieť rýchlo a zodpovedne reagovať a teda sú pripravení poskytnúť aj v reálnom živote prvú pomoc a tak možno zachrániť život. Ukázali, že vedia spolupracovať a koordinovať prácu v tíme. V silnej konkurencii 21 škôl KSK sa umiestnili na 7. mieste.

Fotogaléria a výsledková listina: https://www.kukucinka.sk/a/sutaze

RNDr. Danka Opalková