Všetko, čo je krásne, je rovnako užitočné …

Všetko, čo je krásne, je rovnako užitočné …

,,Všetko, čo je krásne, je rovnako užitočné, ako to, čo je len užitočné.“

Začiatkom októbra sa žiaci našej školy Matej Haluška 4.F a Barbora Mihályiová 4.C  úspešne zúčastnili medzinárodnej umeleckej súťaže Madame Humanité. Práce najlepších účastníkov boli ocenené Open Society of Artists sochou alebo výročnou medailou – ,,Madame Humanité“.

K oceneniu našich študentov v Prahe srdečne blahoželáme!

Mgr. Anna Nemcová, DiS.art.