Ideathon

Ideathon

Dňa 14. novembra 2023 sa naši žiaci Michaela Timková, Stela Kačmárová, Sofia Čeheľová a Valentín Mazur zúčastnili celodennej súťaže Ideathon, ktorá je určená pre žiakov aplikovanej ekonómie. Podujatie prebiehalo pod krídlami organizácie Junior Achievement, kde 64 žiakov vytvorilo 16 zmiešaných 4-členných tímov. Michaela Timková so svojim tímom obsadila 1. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.