Milset Expo-Sciences International

Milset Expo-Sciences International

Lujza Lea Lavriková reprezentovala v dňoch 21. – 27. októbra 2023 Slovensko (Vedecká hračka, o. z.) spolu s Jakubom Buzalkom (Gymnázium, Školská 8, Považská Bystrica) na medzinárodnej konferencii Milset Expo-Sciences International v Mexicu s projektom “Space Clean Up”. Projekt sa zaoberal zberom odpadu na princípe indukčného brzdenia. Lujze ďakujeme a srdečne blahoželáme.