Mimoriadne výsledky žiakov za školský rok 2022/2023

Mimoriadne výsledky žiakov za školský rok 2022/2023

Úspech, to nie je náhoda, ani šanca, je to tvrdá práca, vytrvalosť, vzdelávanie a odriekanie, je to dlhá, náročná cesta aj s talentom.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo pridelené finančné prostriedky školám za mimoriadne výsledky žiakov za školský rok 2022/2023 podľa počtu umiestnení žiakov na prvých troch miestach celoslovenských a medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád i podľa účasti škôl v medzinárodných projektoch alebo programoch.

S potešením oznamujeme, že Gymnázium Pavla Horova získalo za školský rok 2022/2023 18,6 bodov a finančný príspevok 3720 €. V rámci Slovenska sme sa zo všetkých 2931 škôl umiestnili na 32. mieste a v rámci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na 3. mieste. (Gymnázium, Poštová, Košice – 1. miesto, Konzervatórium, Timonova, Košice – 2. miesto)

viac: https://www.minedu.sk/mimoriadne-vysledky-ziakov/

ĎAKUJEME všetkým našim žiakom za vynikajúce výsledky a našim učiteľom za ich angažovanosť, nekonečnú ochotu, podporu a prípravu žiakov na súťaže.

Mgr.Katarína Olšavová, riaditeľka školy