Dobrovoľníčky v akcii

Dobrovoľníčky v akcii

Naše stredy už pravidelne patria Dobrovoľníckemu centru v michalovskej nemocnici. Dnes v mikulášskom odeve krátili naše skvelé dobrovoľníčky čas a rozdávali darčeky tamojším pacientom.

Ďakujeme, že pomáhate, dievčatá.

Mgr. Natália Demková