Ocenili výnimočných študentov krajských škôl

Ocenili výnimočných študentov krajských škôl

Dňa 4. decembra 2023 sa uskutočnilo stretnutie predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku so študentmi stredných škôl Košického samosprávneho kraja, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky v rôznych súťažiach i olympiádach v zahraničí, ich mentormi a riaditeľmi škôl. Pozvané boli štyri tímy a traja jednotlivci, medzi nimi aj naša fyzička Lujza Lea Lavriková, žiačka III.B. V príjemnej neformálnej atmosfére rozprávali o svojich úspechoch, zážitkoch i budúcnosti. Pán predseda poďakoval všetkým za reprezentáciu kraja a poprial im veľa ďalších úspechov.