Pripájame sa k školách s ocenením EUROPEAN QUALITY LABEL

Pripájame sa k školách s ocenením EUROPEAN QUALITY LABEL

Náš projekt Deutsch macht Spaß získal ocenenie nielen v celoslovenskom meradle, ale splnil i európske kritériá programu etwinning (patrí k programu Erasmus+).

Ďakujeme všetkým účastníkom tohto projektu za ich záujem o prácu na tomto zaujímavom a podnetnom podujatí. Veľká vďaka patrí Alexandre Ivanovej z triedy IV.F, ktorá sa podieľala na vytvorení knihy príbehov Neu im Ausland (jedna z piatich úloh).

https://www.storyjumper.com/book/read/153510811

Veríme, že sa našim žiakom podarí  i  v tomto roku  ukázať  svoju kreativitu a zabodovať svojím projektom. Témou roku 2024 je Well-being at school.

Pridajte sa!

Mgr. Ivana Biačková