Deň plný vedy a objavov

Deň plný vedy a objavov

Deň strávený na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach 7. februára 2024 sme nazvali Deň plný vedy a objavov.

V rámci snahy priblížiť stredoškolákom fascinujúci svet vedy a motivovať ich k štúdiu prírodných vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ otvorila svoje dvere pre budúcich akademikov počas jedinečnej akcie. Študenti našej školy (I.B a II.F) mali výnimočnú príležitosť nahliadnuť do zákulisia vedeckého výskumu a práce v laboratóriách chémie, fyziky, matematiky a geografie. Tento deň bol nielen o prezentácii akademického života, ale aj o praktickej ukážke toho, ako môže vyzerať ich budúca kariéra v oblasti prírodných vied. Čiže, otvorenie dverí do sveta vedy.

Najvzrušujúcejšou časťou programu však bola práca v laboratóriách, kde študenti mali možnosť stať sa na jeden deň vedeckými pracovníkmi. Pod odborným vedením si vyskúšali laboratórne techniky a experimenty, ktoré im priblížili reálnu prácu vedcov.

Deň plný vedy a objavov mal jasný cieľ: ukázať študentom, že štúdium prírodných vied otvára dvere do sveta plného možností, kde môžu prispieť k riešeniu aktuálnych výziev a formovať tak budúcnosť.

Ďakujeme partnerskej Prírodovedeckej fakulte UPJŠ Košice.

PaedDr. E. Virágová, RNDr. D. Opalková