Projekt Youthcracy

Projekt Youthcracy

Tento týždeň na hodinách anglického jazyka sa s nami podelila o svoje zážitky z medzinárodného projektu Youthcracy v Belgicku členka školského parlamentu Aurika Šimková z III.B.

V projekte sa stretli mladí ľudia z Belgicka, Slovenska, Grécka, Nemecka, Luxemburska a Talianska a jeho cieľom bolo preskúmať demokratické procesy v nasimulovanej mini spoločnosti, ktorú si účastníci sami vytvorili. Počas týždňového pobytu si rozvíjali svoje jazykové, komunikačné a prezentačné schopnosti, empatiu, ako riešiť konflikty a mnohé iné.

Veríme, že našich študentov prednáška zaujala a Aurikine zážitky a skúsenosti ich inšpirovali v plánovaní vlastných aktivít.

Školský parlament GPH