Zaži chémiu na FCHPT

Zaži chémiu na FCHPT

V dňoch 1. – 2. februára 2024 absolvovali naši prírodovedci z 3.B  exkurziu v laboratóriách na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Ráno po príchode na fakultu ich privítal pán prodekan a krátko predstavil možnosti štúdia na škole. Potom sa premiestnili do laboratórií na Katedre organickej chémie, kde na nich čakalo päť laboratórnych cvičení z organickej chémie a biochémie. Odskúšali  si viaceré organické syntézy, vyrobili a vydestilovali to, od čoho vonia ústna voda. Keď po troch hodinách laboratórnej práce prestávali vládať a cítili priam zúfalstvo (pozn:.,,kedy to skončí?“), vynahradila im to radosť a aj hrdosť z vlastnoručne vyrobeného mydla alebo kyseliny acetylsalicylovej, ktorú všetci poznáte ako acylpyrín. Chvíle po absolvovaných cvičeniach využili na spoznávanie pamätihodností nášho hlavného mesta Bratislava.

 

ĎAKUJEME FCHPT – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

RNDr. Andrea Ivanová, RNDr. Andrea Hajniková