Deň vody

Deň vody

Dňa 22. marca si každý rok pripomíname význam vody pre život. A práve dnes žiaci I. D triedy absolvovali interaktívnu výučbu hodiny chémie v Environmentálnom vodárenskom vzdelávacom zariadení v Michalovciach. Návštevou študenti získali reálnu predstavu o kolobehu vody od vodného zdroja až po príchod vody do domácnosti. Okrem toho nám priestory EVVZ ponúkli pohľad do histórie vodárenskej spoločnosti, no aj ukážku súčasnej modernej technológie pri výstavbe vodovodov a kanalizácie. V laboratóriu na monitorovanie čistoty vody sme mali možnosť sledovať ako prebieha stanovenie kvality vody.

RNDr. Andrea Hajniková