Konferencia mládeže v Michalovciach

Konferencia mládeže v Michalovciach

Dňa 21. marca 2024 v Michalovciach konala konferencia s názvom Príležitosti pre mladých v Košickom kraji 2024. Už siedmy rok ju zorganizovala Rada mládeže KK v spolupráci s KSK a organizáciami, ktoré sa venujú práci s mládežou v našom kraji. Cieľom konferencie bolo informovať mladých ľudí o rôznych možnostiach sebarozvoja a uplatnenia sa nielen v Košickom kraji.

Z našej školy  sa jej zúčastnili siedmi aktívni nadšenci.Počas panelovej diskusie debatovali o aktivitách pre mladých ľudí v našom meste a prednášali rôzne návrhy na zlepšenie. Zaujali nás tiež prezentácie občianskych združení, ktoré pôsobia aj v našom meste (IPčko, Connect Klub) a dozvedeli sme sa o činnosti DASATO Academy. Bolo fajn stretnúť sa so zástupcami iných školských parlamentov a vymeniť si skúsenosti.

 

Tešíme sa na ďalšie podobné stretnutia, ktoré nás určite inšpirujú pri plánovaní aktivít pre mladých ľudí.