Prepájame teóriu s praxou a zážitkom

Prepájame teóriu s praxou a zážitkom

Vo štvrtok, 14. marca 2024, sa žiaci II.B triedy zúčastnili laboratórnych cvičení na Ústave biologických a ekologických vied (ÚBEV) Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Cvičenia zabezpečovali pracovníci ústavu Dr. Kolesárová, Dr. Slepáková, Dr. Balogová, Dr. Pipová, zástupkyňa riaditeľa pre vonkajšie vzťahy Dr. Majláthová a riaditeľ ÚBEV doc. Pristaš.

Pripravili si pre nás dve cvičenia: mikrobiologické – pozorovanie baktérií mliečneho kvasenia (z mliečnych výrobkov – kyslá smotana, jogurt, acidko, kefír… ) po farbení a druhé, zoologicko-fyziologické – určovanie živočíchov podľa kľúča a pozorovanie krvných preparátov týchto živočíchov. Každé z cvičení trvalo približne dve hodiny. Žiaci si mali možnosť vyskúšať aj elektrónový mikroskop. Atmosféra, dojmy, ľudia, zážitky boli neopísateľné a motivujúce.

 

Ďakujeme všetkým zainteresovaným, ktorí prispeli k organizácii a priebehu celého dňa. Veľké poďakovanie patrí aj žiakom našej školy (II.B + zanietenci prírodných vied) za skvelú reprezentáciu a výborné odborné poznatky a zručnosti, ktoré počas týchto cvičení prejavili.

RNDr. B. Jurištová, PaedDr. E. Virágová