Erasmus+ (Brusel 2024)

Erasmus+ (Brusel 2024)

Dostať sa na prestížnu školu EEB1 v Bruseli so 4000 žiakmi a 400 učiteľmi, bola pre nás výzva. Keďže tam naozaj všetko funguje podľa vopred určených pravidiel, museli sme rešpektovať ich požiadavky. Nakoniec to vyšlo!

6. 4. – 12. 4. 2025 sa zúčastnilo 10 žiakov Gymnázia Pavla Horova – Zuzka, Aurika, Miriam, Nina Sára, Richard, Jano H., Jano F., Valentín, Matej a dvaja pedagógovia – Viola Želinská a Jordán Dorič, v rámci programu ERASMUS+, pobytu na tejto medzinárodnej škole nielen pre deti diplomatov, euroúradníkov, ale aj pre záujemcov o štúdium v medzinárodnom multikulturálnom  prostredí s vysokým levelom ovládania angličtiny, francúzštiny a nemčiny.

Téma nášho spoločného workshopu: Participation of Young People in the European Democracy.

Workshop viedla učiteľka anglického jazyka na EEB1, Marijana Smolčec (HRK).

Naši žiaci sa aktívne zapájali do workshopu, argumentovali, odôdodňovali svoje názory na danú tému, ale čo je hlavné, vyrovnali sa v jazykovej úrovni žiakom bruselskej školy.

Okrem workshopu boli naši žiaci zaradení do vyučovacieho procesu, na jednotlivé hodiny, kde pracovali pod vedením tamojších učiteľov, so spolužiakmi z rôznych štátov EÚ. Referencie na ich prácu boli iba kladné, vysoko bola hodnotená ich aktivita a úroveň znalostí v predmetoch.

Na niektorých hodinách sme sedeli s kolegom Jordánom Doričom a boli sme neuveriteľne hrdí na našich žiakov, ktorí sa bez váhania zapojili do vyučovacieho procesu.  Ja som mimoriadne hrdá na Zuzanu Kačkošovú, III.B, ktorá na hodine dejepisu  objasnila študentom rozpad Československa a Mníchovský diktát, ktorý bol náhodou témou hodiny.

My, učitelia, sme sa  tiež interaktívne zapojili na hodinách do odbornej debaty s kolegami.

Bol to neuveriteľný zážitok, byť hodený do vody, plávať a neutopiť sa.

Prajeme si, aby čím viac žiakov sa dostalo cez ERASMUS+ na inšpiratívne, dobré školy, aby si overili, čo vedia, sami, aby zistili, za čo všetko majú byť zodpovední a spoliehať sa na seba, svoje vedomosti, poznatky a znalosti. Ako sa nestratiť v medzinárodnom prostredí, ako sa orientovať v multikulturálnom prostredí bez predsudkov, odvážne , bez protekcie a podpory.

Niekoľko zaujímavých informácií o EEB1:

 • Škola sa nachádza v rozľahlom parku v bruselskej časti Uccle.
 • Jednotlivé predmety sa vyučujú v rôznych budovách: Erasmus, Platón, Aristoteles.
 • Riaditeľ školy a učitelia sa tu dostávajú cez konkurz.
 • Učitelia iba učia.
 • O dochádzku sa stará osobitné oddelenie, skúma neprítomnosť, meškanie na vyučovanie a rieši to priamo s rodičom.
 • Žiaci sú na rôznych predmetoch v rôznych skupinách, neexistujú tzv. kmeňové triedy a nemajú ani triednych učiteľov.
 • Na hodinách musia byť aktívni, testujú ich, testy musia zvládnuť.
 • Na maturitné skúšky zo všetkých zvolených predmetov najskôr píšu testy a až po ich úspešnom zvládnutí môžu z týchto predmetov maturovať ústne.
 • Vyučovanie trvá od 8.30-16.10, v stredu do 11.30.
 • O mimoškolskú činnosť, dochádzku školskými autobusmi a o kvalitu stravy v školskej jedálni sa starajú rodičia, ktorí majú vyčlenené osobitné oddelenie na túto činnosť.
 • V jedálni nebol nikdy hluk, vyberajú si najskôr zo studeného predjedla, polievky, teplého jedla, mäsové/vegetariánske, v ponuke sú syry, bagety, jogurty, pudingy a v obrovských košoch rôzne ovocie.
 • S jedlom sa neplytvá.
 • Učitelia sa stravujú o odhlučnenej jedálni.
 • V areáli je stále prítomný lekár a 3 zdravotné sestry.
 • V triedach je k dispozícii mikrovlnka a elektrická kanvica.
 • Smetie sa naozaj triedi.
 • Mobilné telefóny sa v budovách nesmú používať. A tak ich nepoužívajú.
 • Škola je vybavená rozľahlými ihriskami. Študentský parlament sa aktívne podieľa na chode školy, vedeniu tlmočia, ako chod školy zlepšiť. Ich názory sú akceptované.
 • Organizujú množstvo zájazdov, dobrovoľníctvo do rozvojových krajín, kde študenti vyučujú chudobné deti angličtinu a geografiu. Potom si to uvedú do CV.
 • Na hygienu sa počas vyučovania nepúšťa.

A na záver: áno, všetko tu fungovalo, nebol žiaden chaos, každý presne vedel, kde je jeho miesto. Správali sa slušne, tolerantne, korektne.

Na našu otázku, ako to, že všetko funguje, bola odpoveď jednoduchá:

DODRŽUJÚ SA VOPRED STANOVENÉ PRAVIDLÁ.

Každé poobede sme mali v programe poznávaciu činnosť.

Víkend sme strávili vo Waterloo, v prostredí, kde bol Napoleon Bonaparte porazený anglo-pruskými vojskami 18.6.1815 a vypovedaný na ostrov sv. Heleny. Zážitkové vyučovanie ako vyšité.

LEUVEN, univerzitné mestečko, kde je jedna z najlepších univerzít v Belgicku. Vyučoval na nej Erasmus Roterdamský. Neskutočná atmosféra.

BRUGGY- mesto zapísané v UNESCO, mesto čokolády. Sen.

EURÓPSKY PARLAMENT – privítali nás tu 2 bývalé študentky GPH, Martina Schonard a Alena Čarná. Pracujú tu už 20 rokov, tak nás oboznámili s chodom Euroinštitúcií, boli sme v pléne, kde práve prebiehala diskusia o Slovensku. Pochopili sme, že to, že sme súčasťou EÚ, je pre nás obrovská výhoda.

Dozvedeli sme sa, aké sú dôležité Eurovoľby, akí poslanci v akých výboroch pracujú, aký je prínos ich práce pre jednotlivé členské štáty EÚ.

Dôležitá bola informácia, že extrémistov vo výboroch neakceptujú. Takže je ich zbytočné voliť.

MÚZEUM EÚ a PARLAMENTÁRIUM – interaktívne priestory s množstvom historických a aktuálnych podnetov. Nechcelo sa nám odtiaľ.

Let Budapešť-Brusel a späť, bezproblémový.

Želáme si čím viac vydarených Erasmov+.

PhDr. Viola Želinská