Modelový parlament Slovenska

Modelový parlament Slovenska

Od 26. apríla do 30. apríla 2024 sa na pôde Právnickej fakulty UK a Národnej rady SR konal Modelový parlament Slovenska.

Zúčastnilo sa tu 150 žiakov zo stredných škôl z celého Slovenska. Žiačky III.F, Karolína Hreňová a Alexandra Fedorová, boli súčasťou zdravotníckeho výboru, ktorý sa venoval legalizácii eutanázie a asistovanej samovraždy. Vyskúšali si ako funguje legislatívny proces od formovania zákonu až po samotné hlasovanie zaň v NR SR. Posledný deň sa zúčastnili diskusie s poslancami NR a v parlamente stretli poslancov, s ktorými mali priestor diskutovať, schvaľovali zákony, ktoré vo svojich výboroch vytvárali a mali možnosť podávať procedurálne návrhy či zapájať sa do rozpráv. Vyskúšali si pár dní v koži poslankýň.