Štúrov Zvolen

Štúrov Zvolen

V priestoroch Zemplínskeho kultúrneho centra sa uskutočnila regionálna súťaž v rétorike Štúrov Zvolen, na ktorej sa stretli rečnícke talenty základných a stredných škôl z okresov Sobrance a Michalovce.

Naši žiaci v tejto súťaži dosiahli vynikajúce výsledky, čím preukázali svoje zručnosti v rétorike:

3. miesto: Tamara Karaffová z triedy I. B

2. miesto: Matej Karpáč z triedy II. B.

Diplom za účasť a úspešnú reprezentáciu získala Karolína Ferková z II.E triedy.

K dosiahnutým výsledkom žiakom srdečne blahoželáme.

Mgr. Timea Mižáková