Víťazi celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov

Víťazi celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov

V dňoch 24. – 26. apríla 2024 sa v Košiciach na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ konalo celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov.

V celoštátnom kole súťažia 5 – členné tímy, ktoré si pripravia 12 náročných úloh z rôznych oblastí fyziky a prezentujú ich pred odbornou porotou. Každá úloha je experimentálne riešená a získané výsledky sú porovnávané s teoretickým modelom. Tím, ktorý danú úlohu prezentuje, dostáva oponentúru z iného tímu a recenziu z ďalšieho tímu. Takto v jednom fyzboji si každý tím prejde funkciou prezentujúceho, oponujúceho a referujúceho tímu. Celoštátne kolo pozostáva zo štyroch fyzbojov a finále. V prvých troch fyzbojoch si úlohy na prezentovanie určujú tímy navzájom, vo štvrtom fyzboji a vo finále si každý tím sám zvolí úlohu, ktorú chce prezentovať. Všetky diskusie sú vedené v angličtine. Porota hodnotí nielen vypracovanie daného problému, ale aj schopnosť odhaľovať klady a zápory riešení iných a viesť relevantnú diskusiu.

Tím GPH v zložení – Lujza Lea Lavriková, Jakub Buzalka (Gymnázium, Považská Bystrica) Mária Pavlovčíková, Miriam Kidalová a Nikola Beňáková zvíťazil a získal zlaté medaily. Sľubne a s dobrou perspektívou si počínal aj náš druhý tím, ktorý bol doplnený o dvoch žiakov z GJAR Prešov. Súčasťou tohto tímu boli naši prváci – Jakub Mika, Ondrej Čižmarik a Teodor Krajník. Výnimočnú pozíciu počas celej prípravy mala Lujza Lea Lavriková, počnúc motiváciou žiakov k účasti na TMF až po ich odborné usmerňovanie. Všetci sa museli popasovať s problémami z rôznych oblastí fyziky, napr. kvantový stmievač (zosvetlenie tieňa, ktorý vrhá plameň osvetlený nízkotlakovou sodíkovou lampou v silnom magnetickom poli), Coulomb-meter, magnetické ložisko, slamkové čerpadlo, pingpongová raketa, pevný „ramp walker“ a mnoho ďalších, pri ktorých sa za zdanlivo jednoduchým javom skrýva zložitejšia fyzikálna podstata. Dlhá a náročná príprava sa pretavila aj do nominácie všetkých žiakov víťazného tímu na výberové sústredenie pred medzinárodným kolom IYPT, ktoré sa v tomto roku uskutoční v júli v Maďarsku.

PaedDr. Ľubomír Hajdanka