iGPH Boj

  • Date & Time:
    • február 28, 2023
    • 8:00 to 12:00

Súťaž žiakov v programovaní iGPH Boj 28.2.2023