16
február
  • 8:00 to 12:00
Súťaž v písaní esejí v angl. jazyku

Školská súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku – prihlasovanie u vyučujúcich anglického jazyka

28
február
  • 8:00 to 12:00
iGPH Boj

Súťaž žiakov v programovaní iGPH Boj 28.2.2023