Súťaž v písaní esejí v angl. jazyku

Súťaž v písaní esejí v angl. jazyku

  • Date & Time:
    • február 16, 2023
    • 8:00 to 12:00

Školská súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku – prihlasovanie u vyučujúcich anglického jazyka