Týždeň vedy a techniky pre žiakov ZŠ v našich laboratóriách

Týždeň vedy a techniky pre žiakov ZŠ v našich laboratóriách

Počas Týždňa vedy a techniky, 8.11.2018, sme v našich laboratóriách a učebniach informatiky privítali žiakov základných škôl zo ZŠ Krymská, Michalovce a ZŠ Staré. Pripravili sme pre nich mnoho zaujímavých pokusov z chémie a fyziky. V laboratóriu biológie si v mikroskope prezerali preparáty a učili sa podávať prvú pomoc na figuríne. Na informatike starší žiaci naprogramovali blikajúce micro:bity a mladší žiaci si v prostredí Scratch naprogramovali vykresľovanie  obrázka.

Veríme, že sa to žiakom páčilo a budú rozmýšľať o štúdiu prírodných vied alebo techniky.

FOTOGALÉRIA>>>