Návšteva viceprezidenta T-Systems Juraja Girmana

Návšteva viceprezidenta T-Systems Juraja Girmana

V rámci projektu This is 21: Priprav sa na 21. storočie navštívil našu školu absolvent nášho gymnázia, dnes významná osobnosť, ktorá zastupuje T-Systems Slovakia, riaditeľ divízie Telekom IT – Juraj Girman, predseda  správnej rady IT Valley Košice. Cieľom jeho návštevy bola prednáška pre žiakov našej školy o zručnostiach potrebných pre 21. storočie cez príbehy úspešných lídrov, ktorí tieto zručnosti prezentujú a motivovať študentov k rozvoju soft skills pre ich úspešnú budúcnosť.

Hovoril nám o tom, aká bola jeho cesta  k súčasnej pozícii, o kompetenciách potrebných pre súčasnosť – problem solving capability (schopnosť riešiť problémy), tímová spolupráca, plánovanie, sebaorganizácia, i  o svojom štúdiu a spomienkach na GPH.

S veľkým záujmom si ho vypočuli  študenti 3. a 4. ročníka.

Pánovi Girmanovi ďakujeme za návštevu spojenú s prednáškou a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Pozrite si fotogalériu>>>>