Pozvánka na iGPH Boj 2019

Pozvánka na iGPH Boj 2019

Riaditeľom škôl, učiteľom informatiky ZŠ, gymnázií a SŠ zemplínskeho regiónu
Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ, vážený učiteľ informatiky.

Po minuloročnom úspešnom priebehu súťaže v programovaní v Imagine iGPH boj naša škola opäť tohto roku ponúka Vašim študentom možnosť zapojiť sa do prezenčnej formy tejto súťaže.

V tomto roku organizujeme jedenásty ročník súťaže iGPH boj, ktorý sa uskutoční 27. februára 2018 o 8.30 hod. v priestoroch  Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. 

Predpokladané ukončenie súťaže je o 12.30 hod.

iGPH boj  je súťaž v programovaní v jazyku Imagine, Pythone alebo v jazyku Lazarus, ktorú organizuje PK informatiky v našej škole. Je určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl, žiakom kvarty, kvinty,  sexty a septimy v 8-ročných gymnáziách a žiakom 1. a 2. ročníka stredných škôl.

Súťaží sa v 2 kategóriách:

  • 1. kategória – mladší žiaci –  8. a 9. roč. ZŠ a kvarty a kvinty 8-roč. gymnázia
  • 2. kategória – starší žiaci – študenti 1. a 2.  ročníka SŠ

Súťaž prebieha prezenčnou formou. Jednotlivci súťažia v  dvoch kolách. Úlohou žiakov v prvom kole  je vyriešiť a naprogramovať v stanovenom čase štyri jednoduché súťažné úlohy. V druhom kole žiaci riešia logické úlohy zamerané na algoritmické myslenie. Rieši sa písomne a bez počítačov.

Ukážky predchádzajúcich príkladov a ich riešení nájdete na stránke:

http://old.gphmi.sk/igepehaboj.html 

Určite máte medzi svojimi žiakmi šikovných programátorov. Teraz majú príležitosť ukázať, že sú naozaj výnimoční a zaslúžia si obdiv svojich spolužiakov. Žiaci sa môžu registrovať osobne on-line na adrese: http://www.gphmi.sk/sutaz-v-programovani-igepeha-boj/#prihlaska alebo návratku za školu s  menami súťažiacich zašlite, prosím, do 18. 2. 2018  na e-mail  spisakov@gphmi.sk,  príp. poštou na adresu Gymnázia Pavla Horova. Do rohu obálky napíšte iGPH boj.  V prípade doplňujúcich informácií kontaktujte RNDr. Máriu Spišákovú.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

RNDr. Mária Spišáková

Koordinátor súťaže