Správna voľba povolania 2019

Správna voľba povolania 2019

Na našej škole sa dňa 27.11.2019 uskutočnila prezentačná výstava stredných škôl Košického samosprávneho kraja, na ktorej sa žiaci základných škôl mohli oboznámiť s rôznymi študijnými odbormi a profesiami, ktoré ponúkajú školy KSK. Organizátorom celého podujatia bol Košický samosprávny kraj v spolupráci s mestom Michalovce a Úradom prace, sociálnych veci a rodiny Michalovce, a Gymnázium P. Horova. Podujatia sa zúčastnili všetky základné školy v meste a okrese Michalovce.

Na výstave sa odprezentovalo 15 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK z Michaloviec, Sobraniec, Sečoviec, Moldavy nad Bodvou, Košíc a Strážskeho a zástupcovia zamestnávateľov.

Podujatie sprevádzalo aj stretnutie riaditeľov, výchovných a karierových poradcov ZŠ a SŠ. Novinkou bola súťaž pre žiakov ZŠ zostavená z otázok, na ktoré mohli žiaci nájsť odpovede pri prezentáciach  jednotlivých škôl. Ceny do losovania výhercov súťaže venoval Úrad KSK, Obchodná akadémia Michalovce a GPH Michalovce.

FOTOGALÉRIA>>>>