Prírodovedný päťboj 2021

Prírodovedný päťboj 2021

Dňa 21.10.2021 sa uskutočnil na Gymnáziu P. Horova 17. ročník školskej súťaže Prírodovedný päťboj.

Súťažili päťčlenné družstva žiakov tretieho ročníka, pričom ukázali ako dokážu svoje  poznatky z matematiky, fyziky, chémie, biológie a informatiky aplikovať pri riešení prírodovedných úloh. Súťaž bola pomerne vyrovnaná, ako prvé sa umiestnilo družstvo 3. A triedy, na druhom mieste skončila 3. B trieda a na treťom mieste 3. E.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom blahoželáme.

FOTOGALÉRIA>>>Prírodovedný päťboj 2021