iBobor 2021

iBobor 2021

Naša škola sa aj v tomto roku zapojila do riešenia programátorskej súťaže iBobor 2021. Súťažilo sa v dňoch 9. a 11. 11. 2021. Spolu sa súťaže zúčastnilo 114 žiakov z našej školy. Súťažili v kategóriách junior a senior.

Súťaž prebiehala on-line, žiaci riešili úlohy počas celého dňa. Po začatí súťaže mali na riešenie 45 minút.

Výsledky:

Kategória Junior – spolu 72 súťažiacich z našej školy:

25 žiakov bolo úspešných riešiteľov. Najlepšie sa umiestnili títo žiaci:

poradie v škole celkové poriadie meno priezvisko trieda body percentil
1. 1.-41. Norbert Riebesam II. A 80 99,61
2. 1.-41. Richard Semjan II. A 80 99,61
3. 94.-167. Damián Kozma II. F 73,33 98,41
4. 94.-167. Matej Miša II. F 73,33 98,41
5. 94.-167. Michaela Minkaničová II. F 73,33 98,41
6. 259.-299. Jakub Drahňovský I. A 68 97,15
7. 259.-299. Ján Paľo I. A 68 97,15

 

Kategória Senior – spolu 42 súťažiacich z našej školy.

18 žiakov bolo úspešných riešiteľov. Najlepšie sa umiestnili títo žiaci:

poradie v škole celkové poradie meno priezvisko trieda body percentil
1. 25.-37. Richard Onuška III. B 74,67 99,33
2. 25.-37. Emma Dudová III. B 74,67 99,33
3. 25.-37. Branislav Mindžák III. B 74,67 99,33
4. 140.-156. Matej Rovder III. A 66,67 97,17
5. 183.-186. Viktor Roháč III. A 64,33 96,63
6. 187.-239. Benjamín Čornec IV. E 64 95,67
7. 384.-439. Martin Mackovič IV. A 58,67 92,04

Celkové vyhodnotenie súťaže v rámci Slovenska nájdete na stránke: https://www.ibobor.sk/vyhodnotenie2021.php