Čo sa nám podarilo a aké príležitosti na nás čakajú? IT CREATIVITY LAB

Čo sa nám podarilo a aké príležitosti na nás čakajú? IT CREATIVITY LAB

V decembri 2021 sa Gymnázium Pavla Horova stal členom Košice IT Valley.

Byť členom IT Valley Košice prináša významnú príležitosť zmeniť prostredie IT priemyslu v našom regióne prispôsobeným spôsobom. Tešíme sa, že sa budeme spoločne podieľať na kvalitnej príprave študentov na ich budúce zamestnanie v IT sfére, spojené s úzkou spoluprácou s firmou.

Členstvo v Košiciach IT Valley  https://www.kosiceitvalley.sk/clenovia/

Predstavujeme vám novinku z projektov, ktoré prepája vzdelávanie v škole s praxou, prepája školu s IT klastrom. 

LAB IT Creativity prepája nielen firmy so strednými školami, no zapája aj ďalší článok hrajúci dôležitú motivačnú úlohu a to súčasných študentov informatických odborov na TUKE. Spolupráca bude zahŕňať odborné prednášky, návštevy vo firmách a prácu na vlastných projektoch, ktoré vyvrcholia v júnovom záverečnom stretnutí spojenom s prezentáciami. 

Zapojené školy sú Gymnázium PJ Šafárika Rožňava, Gymnázium Spišská Nová Ves, Gymnázium P. Horova Michalovce, Gymnázium, Poštová, Košice, Gymnázium,
Šrobárová 1, Košice. Každá škola má svojho partnera – dvojičku spomedzi firiem Deutsche Telekom IT Solutions, Visma Labs, FPT Slovakia, GlobalLogic Slovakia a
Siemens Healthineers . Projekt vzišiel z iniciatívy a spolupráce Košického samosprávneho kraja s Košice IT Valley. 

Info o projekte uverejnené v  IT VALLEY_newsletter 1112

Partnerom Gymnázia Pavla Horova v tomto projekte je firma FPT Slovakia s.r.o.

Predmetom nášho projektového zámeru je:

  • podpora praktickej a neformálnej výučby IT na gymnáziu, prepojenie školy s praxou s víziou uplatniteľnosti na trhu práce,
  • budovanie základných potrieb na fungovanie v rámci projektového riadenia/realizácie projektov (thinking out of bubble, programovanie, robotika, webové technológie, IoT, AI, kyberbezpečnosť, video, PC hry a pod.)
  • prednášky, workshopy, príklady dobrej praxe, možnosti implementácie IT do všetkých vedeckých ale aj spoločenských predmetov, prepojenie s enviro
  • vzdelávanie učiteľov,
  • networking so ZŠ a VŠ,
  • budovanie prezentačných zručností (prezentácia a obhajoba spoločnej práce v záverečnom finále)
  • vybudovanie IT kreativity LAB,
  • hľadanie ďalších zdrojov na podporu vzdelávania v oblasti technológií a ľudských zdrojov IT kreativity LABu.

Koordinácia projektu: Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy (projektový manžér)

Riadenie projektu (plánovanie, organizovanie pracovných stretnutí, interné monitorovanie a reporting,a i.)

Podpora projektu: RNDr. Mária Spišáková, PhD., Ing. Otília Heveryová

V mesiaci december 2021 sa uskutočnili dve online lektorské stretnutia pre štyri tímy študentov 1. – 4. ročníka Gymnázia Pavla Horova, na ktorých naši študenti prezentovali svoje projektové zámery. Firmu FPT Slovakia s.r.o. zastupoval Jozef Dodan Vojtko, Vice Director FPT Slovakia s.r.o.

Učiť sa od špičkových ľudí z praxe je pre nás veľkou príležitosťou.  V škole máme šikovných študentov a ich chuť napredovať a pracovať na vlastných projektoch stúpa z roka na rok. Snažíme sa našim študentom dať viac ako len vzdelanie. Je to mentoring, ľudský prístup, ochota a osobný kontakt s profesionálmi.

V realizácii projektových zámerov želáme našim študentom veľa úspechov.