Ukončenie projektu IT LAB Creativity

Ukončenie projektu IT LAB Creativity

Na projekte IT LAB  Creativity sme začali pracovať  od októbra 2021. Po výzve KSK žiaci vytvorili 4 tímy v ktorých diskutovali o tom, aký projekt vytvoria, čo búdu riešiť.  Pri rozhodovaní museli prihliadať na vstupy (doterajšie vedomosti, ale aj čo sú ochotní sa naučiť, doštudovať) a výstupy, teda produkt, ktorý bude využiteľný v praxi, ale aj má použitie s nasledovnými aktualizáciami pre  určitú cieľovú skupinu ľudí. Keď sa jednotlivé tímy rozhodli, aký produkt vytvoria, stanovili si jednotlivé  kroky – ako svoj  cieľ dosiahnuť. V  tímoch si študenti určili lídrov a pracovné skupiny, ktoré zodpovedali za určitú zložku práce.

Začiatky boli ťažké, neraz študenti „stáli na jednom mieste“ a uvažovali  ako ďalej, viedli medzi sebou rôzne diskusie. Neskôr sa k študentom pridali mentori – firma FPT Slovakia, s.r.o a študenti Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.  Spolupracovali s jednotlivými tímami  denne, a postupne prichádzali na spôsob riešenia stanovených  úloh.

V učebni informatiky  sa začal realizovať projekt novej, modernej učebne – vytvorenie pracovného prostredia IT LAB Cretivity. Zakúpil sa nový nábytok, hardware a vytvorilo pracovné prostredie pre kreatívnu prácu študentov.

Dňa 17.2. sa uskutočnilo projektové stretnutie, kde každá škola odprezentovala svoje projekty a ich momentálny stav. Stav našich projektov prezentovali Radoslav Harbuľák III.A, Peter Palkoci II.A. Žiakov sprevádzala RNDr. Mária Spišáková, PhD. Prítomní boli Ing. Slavomír Kožár, vedúci Odboru školstva KSK, zástupcovia firiem, zástupca TUKE, zástupcovia škôl a Košice IT Valley.

Vo februári 2022 sa študenti a učitelia zúčastnili workshopov na tému Scrum/EduScrum.

V pravidelných týždenných intervalov sa všetci členovia tímov prostredníctvom platformy Teams  stretávali na kontrole úloh a konzultácii s RNDr. Mária Spišákovou, PhD., Ing. Otília Heveryovou, neskôr aj s vice directorom firmy FPT Slovakia  Ing. Jozefom  Vojtkom, PhD. a pani riaditeľkou GPH Michalovce, Mgr. Katarínou Olšavovou.

Počas projektu sme v máji 2022  vykonali exkurziu v našej mentorskej firme – FPT Slovakia v Košiciach. Mali sme možnosť vyskúšať si SmartHome Lab, dozvedieť sa niečo aj o správe nabíjacích staníc a s kolegami prejsť životný cyklus projektu. Ochutnali sme koncept Lunch&Learn a potom nás zobrali na prechádzku našim mestom priľahlými uličkami námestia ku  Katedre počítačov a informatiky KPI FEI TUKE, kde nás v priestoroch OpenLabu  čakala virtuálna asistentka Ola, spolu s vedúcim katedry Jaroslavom Porubanom.  Spoločne im poskytli audiovizuálny zážitok, ktorý im predviedol, čo sa dá dokázať kreatívnym prepojením hardvéru a softvéru.

Pán Jozef Dodan Vojtko a jeho spolupracovníci nám venovali celý deň svojho času. Žiaci boli rozdelení do troch skupín a každá z nich videla rôzne časti firmy. Prežili sme skvelý a obohacujúci deň s informatikou.

Výsledkom práce študentov sú štyri projekty.

Ďakujeme Košický samosprávny kraj, Košice IT Valley, FPT Slovakia za príležitosť

Pozrite si fotogalériu zo záverečných projektov

PROJEKT:  Maturita vo vrecku

Cieľ: Vytvoriť aplikáciu pre študentov 3.  a 4. ročníka, keďže práve oni sa najintenzívnejšie pripravujú na maturitnú skúšku. Aplikácia bude  publikovaná na web stránke školy a voľne stiahnuteľná.

Význam: Sprístupnenie maturitných materiálov zo slovenského jazyka a literatúry  do mobilných telefónov (Android/iOS) a tým vytvoriť pre študentov efektívny spôsob učenie sa na maturitnú skúšku.

Informácie v aplikácii sú stručné a skontrolované učiteľkou slovenského jazyka a literatúry.

Obsah aplikácie: Registrácia/prihlásenie používateľa;  Profil používateľa; Všeobecný prehľad tém; Kvíz – testovanie vedomostí danej maturitnej témy spracovanej do otázok

Vývoj aplikácie: Používali sa webové technológie s použitím hybridného frameworku React Native a spracovali dáta pomocou Firebase databázy.  Na prehľadné spracovanie verzií aplikácie a tímovú prácu sa použil GitKraken. Na vývoj aplikácie neboli potrebné žiadne náklady.

Tím pracoval v zložení:

Programovanie – Radoslav Harbuľák a Vladimír  Jančár.

Spracovanie tém – Viktor Roháč, Filip Fečik, Jana Mária Žeňuchová a  Filip Ivan.

Grafické návrhy  –  Lukáš Hrobák

PROJEKT:  Projekt 100

Cieľ: Vytvoriť aplikáciu s interaktívnymi prvkami –  testy a iné objekty v prostredí našej školy. Aplikácia sa  bude v blízkych mesiacoch a rokoch rozvíjať.  Aplikácia Projekt 100 bude  publikovaná na web stránke školy a voľne stiahnuteľná.

Význam: Pomôcť uchádzačom a novým študentom s orientáciou v priestoroch školy, rozvoj informatiky na našej škole a nepriamo v celom našom regióne.

Obsah aplikácie: Pomocou vstupného menu je možné  nastavenie aplikácie a jej spustenie.

Vývoj aplikácie: Použité  programy –  Unreal Engine 4, Blender, Capture, MetaHuman, Quixel Bridge, Discord. Pri vývoji študenti pracovali s dronmi, laserovými meračmi, plánmi školy a virtuálnou realitou.

Tím pracoval v zložení:

Svätoslav Holonič a Tomáš Süč – dvojica študentov Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach, ktorá sa vo voľnom čase venuje aplikácii Projekt 100 – vizualizáciou vnútorných priestorov školy

PROJEKT: Harmonic Resonance

Cieľ: Vytvorenie hry  Hra 2D platformovka, ktorá rozpráva príbeh o gitaristovi  hľadajúcom pomstu. Je pre  ľudí, ktorí majú radi výzvy.  Hra Harmonic Resonance  bude  publikovaná na web stránke školy a voľne stiahnuteľná.

Význam: Hra pre relaxáciu – spojená s hudbou. Hra je spojenie  lásky k hudbe a videohrám.

Obsah aplikácie: Pomocou vstupného menu je možné  nastavenie hry a jej spustenie.

Vývoj aplikácie: Použité  programy –  Unity, Ps.

Tím pracoval v zložení:

Peter Palkoci – líder, Samuel Makšim, Matej Bamburák, Dominik Prievalský, Matúš Pituk, Tomáš Tankovčík, Richard Semjan, Peter Šimko, Norbert Riebesam, Denis Landa.

PROJEKT: Smart class GPH

Cieľ: Vytvorenie prvej inteligentnej triedy na našej škole a zlepšenie prostredia v učebni informatiky.

Význam: Pomocou meraní prostredníctvom senzorov sa  získajú informácie, ktoré  sa zobrazia v aplikácii a na monitore v učebni.

Obsah aplikácie: Meranie nasledujúcich parametrov: teplota ovzdušia, vlhkosť ovzdušia, znečistenie ovzdušia a senzor pohybu. V miestnosti sú osadené programovateľné LED diódy, ktoré skrášľujú prostredie triedy.

Vývoj aplikácie: Použité programy a  zariadenia – Home Assistent, Google Home, Philips HUE, senzory, Rpi 4/3

Tím pracoval v zložení:

Matej Mika – líder, Ján Paľo, Jakub Drahňovský, Dominik Kaššaj.

Dňa 23.6.2022  projekty vytvorené v rámci IT LAB CREATIVITY: Apka Maturita, hra Harmonic Resonance, Projekt 100 – 3D model školy a  Smart trieda GPH boli prezentované na  školskej akcii.  Tímy odovzdávali svoje produkty –  polročnú prácu. Oceňujeme pridanú hodnotu prebiehajúceho projektu pre našich žiakov, ktorí okrem IT zručností pracovali na rozvoji osobných skills (tímová práca, timemanažment, delegovanie úloh, agilné riešenie projektov a i.) pod vedením mentora Jozefa Vojtka a zažili na vlastnej koži riadenie projektov v reálnych firmách. Ďakujeme za skvelý koučing, otvorenosť, cenné rady a profesionalitu.

Ďakujeme Košický samosprávny kraj, Košice IT Valley, FPT Slovakia za príležitosť.