Otvorenie školského roka 2020/2021 na Gymnáziu Pavla Horova

Otvorenie školského roka 2020/2021 na Gymnáziu Pavla Horova

 

Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 (streda)  v budove Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce v triedach.

Z dôvodu dodržania hygienicko – epidemiologických opatrení budú žiaci vstupovať do budovy školy podľa časového harmonogramu:

Zraz žiakov 1. ročníka je o 8.00 na školskom dvore Gymnázia Pavla Horova, kde budú rozdelení do tried.

08:30 – 09:00 – vstup do budovy školy pre žiakov 2. – 4. ročníka.

Harmonogram vstupu žiakov 2.-4. ročníka do budovy školy

09:00 – privítanie žiakov 1. ročníka

09:30 – úvodné triednické hodiny – Opatrenia po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19

Oznamujeme, že obedy pre stravníkov v školskej jedálni  sú zabezpečené od 03. septembra 2020.

Zápisný lístok  na stravu

Organizácia školského roka 2020/2021 je aktualizovaná na stránke https://www.gphmi.sk/o-skole/organizácia-školského-roka/, vrátane rozmiestnenia tried v školskom roku 2020_2021  a postupu pri oslobodení žiaka od povinnej telesnej a športovej výchovy resp. preradení na zdravotnú telesnú výchovu.

Rozvrhy hodín sú zverejnené na Edupage školy.

Tešíme sa na Vás a veríme, že vzájomnou zodpovednosťou, ohľaduplnosťou a pochopením zvládneme školský rok 2020/2021 úspešne.

                                                       Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy