Dôležité informácie k administrácii EČ a PFIČ MS 2024

Dôležité informácie k administrácii EČ a PFIČ MS 2024

Termíny konania externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 2024:

12. marec 2024 – slovenský jazyk a literatúra
13. marec 2024 – cudzie jazyky (AJB2, RJB2)
14. marec 2024 – matematika

Na nástenke na 1. poschodí budú najneskôr do 20. 2. 2024  zverejnené zoznamy žiakov k EČ a PFIČ MS 2024 a tiež zoznam žiakov s uvedením maturitných predmetov. Skontrolujte správnosť údajov (správnosť mena a priezviska, predmetov a úrovne, triedu).
V týždni od 19. 2. 2024 do 23. 2. 2024 sa uskutočnia triednické hodiny venované organizácii a priebehu EČ a PFIČ MS 2024.

Želáme Vám veľa úspechov pri EČ a PFIČ MS 2024.

RNDr. Renáta Gavulová
koordinátorka MS 2024

Prílohy: